ТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ: «ЗАДАТКИ, ЗДІБНОСТІ, ОБДАРОВАНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»

Мета педагогічної ради:

  • надання методичної допомоги вчителям у питаннях виявлення та розвитку здібностей інтелектуально обдарованих дітей, розвиток професійної компетентності педагогів;
  • узагальнити сформований в ліцеї досвід роботи з обдарованими учнями, вичленувати і проаналізувати актуальні проблеми в цій галузі;
  • виявити потреби педагогів ліцею в оновленні уявлень про професійні якості, необхідних для роботи з обдарованими учнями;

Завдання:

  • поглибити знання педагогів про поняття «обдарованість», «здібності», «талант»;
  • систематизувати і поглибити знання вчителів про особливості інтелектуально обдарованих дітей;
  • виробити рекомендації щодо виявлення обдарованих дітей, розробити модель обдарованої дитини і взаємодіє з ним вчителя;
  • познайомити зі стратегіями і формами організації навчання інтелектуально обдарованих учнів;
  • визначити напрямки подальшої роботи педагогічного колективу з розвитку інтелектуальної обдарованості школярів.

План проведення:

Теоретичний модуль

1. Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями як актуальна проблема педагогічного колективу.

                                                                 Кайдаш Г.В. - заст. директора з НВР

2. Психологічний портрет обдарованої дитини, форми і методи психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів.

                                                          Капітоненко В. В. - практичний психолог

3. Формування виховного середовища, сприятливого для розвитку і реалізації інтелектуального потенціалу обдарованих дітей.

                                                        Фурман І.Т. - заст. директора з НВР

Практичний модуль

1. Роль початкової школи у виявленні та розвитку ранньої обдарованості.

                                      Потупаленко Ю.Т. -вчитель початкової школи

  1. Створення умов для реалізації здібностей учнів засобами позаурочної діяльності з предмету.

                                                                       Донін Ф.Л. - керівник гуртка

                             Штапура Н.П. - вчитель хімії

                                                     Приходько Н.Ф. - вчитель біології

                                                     Петров Р.В. - вчитель історії

                                                    Лисенко Н.В. - учитель економіки